Thursday, 27 June 2019

Mo Priya Tharu Kie Adhika Sundara Lyrics

Just a few days back I talked about the song Mo priya tharu, sung by ace singer the Late Chitta Jena of the melodious voice. Here are the lyrics of the songs "mo priya tharu kiye adhika sundara"


Film - Sindura Bindu 
Singer: Chitta Jena  
Music and Lyrics : Prafulla Kar


Mo Priya tharu kie adhika sundara
Mo Priya tharu kie adhika gunara
Ediki manoi jhia
mana mani thile kahe
Mu eka tumhara (2 times)
Mo priya tharu kiye adhika sundara


Ja mana re hase khali mamatara phula
ja darada jhari pade hoi satagara
Ediki abujha jhia
bujhena se phula gandhe
Mu aji bibhora ( 2 times)
Mo priya tharu kiye adhika sundara

Ja othare lekha mora punya jibanara
Ja luhare jae dhoi papa jete mora
ediki manoi jhia
karena bichara kebe
mo papa punya ra (2 times)

Mo priya tharu kie adhika sundara
Mo priya tharu kie adhika gunara

Ediki manoi jhia mana manithile kahe
Mu eka tumhara (4 times)
mmmm…mmmm….

Enjoy this beautiful song everyone!