Tuesday, 19 November 2013

Dhali Diya Sara Dharani Re Aaji - Old Odia Song

Dhali Diya Sara Dharani Re Aaji - Old Odia Song from Tapasya.

Here is a link to the Old Oriya song "Dhali Dia Saara" from the movie Tapasya.

Singer - Chittaranjan Jena
Composer - Prafulla Kar
Movie - Tapasya
Lyricist of this Song - Shri Harihar Mishra
Year - 1976

The lyrics of the song goes like this

Dhali Dia Sara Dharani Re Aaji,
Tumari Asisha Dhara
Andhara Mane, Kantaka Bane
Dia Alokara Ishara...


Friday, 15 November 2013

Lyrics of Vande Utkala Janani

Here are the lyrics in english script of Vande Utkala Janani

The song is the State song of Odisha and has been penned by
"Kantakabi" Srijukta Laxmikanta MohapatraBANDE UTKALA JANANI
CHARU HASMAYI CHARU BHASAMAYI
JANANI, JANANI, JANANI

PUTA-PAYODHI-BIDHYOTA-SHARIRA
TALATAMALA-SUSOBHITA-TIRA
SHUBHRA TATINIKULA-SHIKARA-SHAMIRA
JANANI, JANANI, JANANI

GHANA BANA BHUMI RAJITAANGE
NILA BHUDH ARAMALA SAJE TARANGE
KALAKALA MUKHRITA CHARU BIHANGE
JANANI, JANANI, JANANI

SUNDARASHALI-SUSOBHITA-KSHETRA
GNYANA BIGNYANA-PRADARSHITA-NETRA
JOGI RUSHIGANA UTAJA-PABITRA
JANANI, JANANI, JANANI

SUNDARA MANDIRA MANDITA-DESHA
CHARU KALABALI-SHOBHITA-BESHA
PUNYA TIRTHACHAYA-PURNA PRADESHA
JANANI, JANANI, JANANI

UTKALA SURABARA-DARPITA-GEHA
ARIKULA-SHONITA-CHARCHITA-DEHA
BISWA BHUMANDALA-KRUTABAR-SNEHA
JANANI, JANANI, JANANI

KABIKULAMOULI SUNANDANA-BANDYA
BHUBANA BIGHOSHITA-KIRTI ANINDYA
DHANYE, PUNYE, CHIRA SHARANYE
JANANI, JANANI, JANANI